Baza wiedzy
ZSE Nr 2 > Help Desk > Baza wiedzy

Szukanie w pomocy:


Importowanie lub eksportowanie certyfikatów i kluczy prywatnych

Rozwiązanie

Certyfikat można wyeksportować i zaimportować, aby można było z niego korzystać na innym komputerze. Można to zrobić tylko jako administrator.

Export:

 1. Otwórz Menedżera certyfikatów, klikając przycisk Start, wpisując certmgr.msc w polu wyszukiwania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy certyfikat, który chcesz wyeksportować, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

 3. W Kreatorze eksportu certyfikatów kliknij przycisk Dalej.

 4. Jeśli chcesz użyć tego certyfikatu na innym komputerze, kliknij opcję Tak, eksportuj klucz prywatny, w przeciwnym razie kliknij opcję Nie eksportuj klucza prywatnego, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy klucz prywatny jest oznaczony jako eksportowalny i jest dostępny).

 5. Wybierz formatwymiany informacji osobistych  (lub inny, jeśli masz ku temu powód - opis poniżej).

 6. Jeśli chcesz wyeksportować klucz prywatny, wpisz hasło, którego chcesz używać do szyfrowania klucza, potwierdź je, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Procedura eksportu tworzy plik do przechowywania certyfikatu. Wpisz nazwę pliku i jego lokalizację.
 • *) Uwaga: Wybór formatu zależy od sposobu użycia certyfikatu. Dla certyfikatu z kluczem prywatnym należy użyć formatu wymiany informacji osobistych. Jeśli chcesz przenieść wiele certyfikatów w jednym pliku z jednego komputera na drugi, należy użyć standardu składni wiadomości kryptograficznych. Jeśli chcesz użyć certyfikatu w więcej niż jednym systemie operacyjnym, użyj formatu X.509 szyfrowanego binarnie algorytmem DER.

 

Import:

 1. Otwórz Menedżera certyfikatów, klikając przycisk Start, wpisując certmgr.msc w polu wyszukiwania

 2. Kliknij folder, do którego chcesz zaimportować certyfikat, w menu Akcja wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Importuj.

 

 • Uwaga: w

   oknie dialogowym Otwieranie domyślnie są wyświetlane tylko certyfikaty X.509. Aby zaimportować certyfikat innego typu, należy go wybrać.

 

Źródło: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/import-export-certificates-private-keys#1TC=windows-7

 

 
Czy ten artykuł był pomocny? tak / nie
Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 4
Kategoria: ZSZO, SIO, BIP, JST+, Certyfikaty, Szafir, SOVAT, Płatnik, AJBM KHP
Data dodania: 2015-05-26 22:07:24
Wyświetleń: 15336
Ocena (Głosy): Ocena artykułu 4.4/5.0 (7)

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid